İnsanların Nasıl Flört Ettiğine Dair Yapılan İlginç Araştırmalar

Nasıl flört ettiğimize dair bazı araştırmalar yapılmış ve çok ilginç sonuçlara ulaşılmış. Flörtün psikolojisi gerçekten ilgi çekici.
İnsanların Nasıl Flört Ettiğine Dair Yapılan İlginç Araştırmalar
iStock

1971

1971'de yapılan bir çalışmada dört çift arasındaki flört etme davranışları gözlemlenmiş. bazı davranışların dört grubun hepsinde de ortak olduğu görülmüş. bunlar genellikle kaş parlaması denen saliselik kaş kaldırma, gülümseme, başını sallama ve karşısındakine yakın hareketlerde bulunmaktan ibaret. bu davranışların en önemlisi arasında, en yaygın flört davranışlarından birinin kaş parlaması olduğu keşfedilmiş. kaş parlamasının, tanınmayı ve sosyal teması başlatma isteğini belirtmek için kullanılan sosyal bir sinyal olabileceğinin, hem platonik bağlamda hem de flörtte yaygın şekilde kullanılan istemsiz bir hareket olduğunu keşfetmişler.


2018

2018'de yapılan bir meta-analizde önceki davranış ve cazibe çalışmalarıyla benzer sonuçlara ulaşmış. karşısındakinin gülümsemesine eşlik etmek, göz teması kurarak gülmek ve giderek artan fiziksel yakınlıkların bir flörtte en çok kullanılan davranışlar olduğu sonucuna varılmış. ancak bu davranışlar romantik bir çekicilikle sınırlı değil; bu davranışlar, katılımcılar romantik veya platonik bağlamda olsun, sadece karşısındaki kişi hakkında olumlu hisler duyduğunda meydana gelmiş. bu, neden birisine ilgi duyduğumuzda bu davranışları gösterme eğiliminde olduğumuzu cevaplayan, güven oluşturmak ve ilişkiyi güçlendirmek adına yapılan, genellikle kendiliğinden gelişen davranışlar olarak görülmüş.


2010

2010'da flört dönemini bitiren 5.000'in üzerindeki çifte, flört dönemlerini değerlendirmelerini ve bu dönemi nasıl tanımladıkları sorulmuş. çalışmanın sonunda 5 farklı flört tarzı olduğu sonucuna varılmış. bunlar; geleneksel, fiziksel, samimi, eğlenceli ve kibar olarak kategorize edilmiş. geleneksel tarz, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini izleyen, ülkemizdeki en bilindik flört tarzı. bu flört tarzında karşılıklı yaklaşım yerine, erkeklerin kadınlara yaklaşması bekleniyor.

fiziksel flört tarzına yatkın insanlar, ilgilerini açıkça karşısındaki kişiye belli ediyor. bu flört tarzı aynı zamanda dışa dönüklükle ve sosyallikle ilgili. bu insanlar kendilerini gayet sosyal, çekingen olmayan kişiler olarak tanımlıyorlar.

samimi flört tarzına yatkın insanlar sadece duygusal bir bağlantı kurmakla ilgileniyor. arkadaşça davranışlarda bulunmaya özen gösteriyorlar ve karşısındaki kişiyi tanımakla ilgileniyorlar.

eğlenceli flört tarzı kullanan insanlar, flört etmeyi eğlenceli buluyor. genellikle ilişki kurmak yerine zevk almak için flört ediyorlar. diğer tüm tarzlarda kadınlar çoğunluktayken, sadece eğlenceli flört tarzında erkekler çoğunlukta çıkmış. yani erkeklerin ciddi bir bölümü eğlenceli tarzda flört ediyor.

kibar flört tarzını kullanan insanlar, sosyal normları dikkatlice takip eden flört davranışları sergiliyor. özellikle ihtiyatlı davranıyorlar ve uygunsuz sayılabilecek davranışlardan kaçınmaya çalışıyorlar.


bu tarzlar arasında kadınlar kendilerini, eğlenceli tarzlar dışındaki tüm stillere daha yakın görmüş. bu tarzların geçerliliği üsluplar, ilişkiye başlama davranışları ve geçmiş ilişki deneyimleriyle ilişkilendirilmiş. fiziksel, samimi ve eğlenceli stiller daha çok mutlu sonla bitmiş ve ilişki başlamış. fiziksel ve samimi tarzdaki flörtlerle, daha fazla duygusal bağlantı ve daha fazla fiziksel yaklaşım oluşmuş ve hızlı bir şekilde ilişkiye geçilmiş.

sözsüz yani sadece davranışlarla flört eden insanlarla ilgili yapılan başka bir araştırma da 70 çift "doğal" bir şekilde (evet röntgencilikle) gözlenmiş. kadınların flörtün başlamasında ve devamlılığını sağlamada hafif ama önemli bir rol oynadığını görülmüş. erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların eşlerine bakmaları, pozitif yüz ifadeleri sergilemeleri, kısa süre dokunmaları, jestleri kullanmaları ve kapalı vücut duruşları göstermelerinin erkeklere nazaran daha fazla olduğu görülmüş. erkekler ise kadınlardan daha samimi davranışlarda ve tensel etkileşimlerde bulunmuş. flört ilerledikçe cinsiyete bağlı farklılıklar da zaman içerisinde değişmiş; kadınlar, tensel etkileşim başladıktan sonra olumlu veya olumsuz anlamda flörtü kısa kesme yoluna giderken erkekler, kadınların bu kararına göre hareket etmişler. yani flörtün zamanını belirleyen tarafın genellikle kadınların olduğu sonucuna ulaşılmış. çiftler ayrıca daha erken flört aşamasının aksine, flört uzadıkça sürekli ve samimi tensel-duygusal etkileşimlere, sözlü flörtten daha fazla önem vermeye, zaman ayırmaya başlamış.

bu araştırmalara bakarak nasıl bir flört tarzına sahip olduğunuzu az çok kestirebilirsiniz.

Paris'te Başlayan Sıradan Bir Flörtün Tunus'ta Boyut Değişen Bir Acayip Hikayesi