İskambil Kartlarıyla Eğlenmek İsteyenler İçin: Krapet Oynama Rehberi

Krapet, iskambil kartlarıyla oynanan iki kişilik bir oyun. Krapet nasıl oynanır? Krapetin kuralları nelerdir? Bu ve bütün detayları Sözlük yazarı "o midas" anlatmış.
İskambil Kartlarıyla Eğlenmek İsteyenler İçin: Krapet Oynama Rehberi
iStock

hazırlık

jokersiz iki deste ile oynanır. desteler birbirinden ayrılır. her oyuncu bir desteyi alır. oyuncular kendi destelerini karıştırır ve diğer oyuncuya kestirir. her oyuncu, kendi destesinin en üstünden dört adet kağıdı, açık olarak, masanın ortasına, alt alta ve kağıtlar birbirine değmeyecek şekilde dizer. böylece her biri dört kağıttan oluşmuş iki sıra oluşur. bu iki sıra arasında 10-15 santimetre mesafe bırakılmalıdır. ileride üzerine işlemeler yapılacak olan bu sekiz kağıda “dizi” diyelim, yani başlangıçta, masada, her birinde bir kağıt olan sekiz dizimiz vardır. eğer bu diziler içinde as varsa ortadaki boşluğa konulur. boşalan diziler ilgili (ası alınan diziyi yapan) kişinin destesinden alınan kağıtlarla tekrar doldurulur. aslardan sonra ikililer kontrol edilir. ortaya konulan aslarla aynı cinsten ikililer varsa onlar da asların üzerine konulur. dizilerde oluşan boşluklar gene ilgili kişinin destesinden alınan kağıtlarla doldurulur. aynı şekilde üçlü, dörtlü… kontrol edilir, ta ki dizilerde ortadaki asların üzerine işleyecek kağıt kalmayana kadar(tabii ki bazen bu ilk sekiz kağıdın içinden hiç as çıkmayabilir). ortadaki aslar ve üzerinde biriken kağıtlara da “kule” diyelim. kuleler oyun ilerledikçe, astan başlayıp, sırayla ve aynı cinsten olmak kaydıyla 2, 3.. diyerek papaza kadar giden seriler haline gelir.

dizi ve kulelerle ilgili işler bittikten sonra her oyuncu elindeki desteden 11 kağıt ayırarak önüne koyar. buna “sabit deste” diyelim. sabit destedeki kağıtların yüzleri yukarı bakar.
sabit deste de kurulduktan sonra kalan kağıtlar kapalı olarak sabit destenin yanına, arada biraz boşluk kalacak şekilde konulur. bu desteye de “mobil deste” diyelim. mobil destenin en üstündeki kağıt açılarak iki destenin arasına konulur. bu desteye de(şimdilik tek kağıttan oluşuyor) “açık deste” diyelim. eveeet hazırlık kısmı bitti. kura çekilerek ilk oynayacak oyuncu belirlenir ve oyun başlar.

amaç

her oyuncu, önündeki sabit ve mobil desteleri, ortadaki kuleye ve dizilere veya diğer oyuncunun destelerine işleyerek bitirecektir. destelerini (her ikisini de) ilk bitiren oyunu kazanır.

oyun

sırası gelen oyuncu aşağıda anlatılan işleme kurallarına ve önceliklerine göre destelerindeki ve dizilerdeki kağıtları birer birer kuleye ve dizilere veya diğer oyuncunun destelerine işler. sırası gelen oyuncu mümkün olan tüm işlemeleri yapmak zorundadır. bir oyuncu, yapabileceği tüm işlemelerin bittiğini düşünüyorsa, mobil destesinin üzerinden bir kağıt çeker. oyuncu bu kağıdı önce diğer oyuncu görecek şekilde çekmelidir. diğer oyuncu kağıdın ne olduğunu gördüğü anda oyuncunun sırası bitmiş demektir. ancak yeni gelen kağıt herhangi bir yere işlenebiliyorsa aynı oyuncunun oyun sırası yeniden başlar. yeni gelen kağıt herhangi bir yere işlenemiyorsa oyuncu kağıdı açık olarak açık destenin en üstüne koyar ve sıra diğer oyuncuya geçer.

işleme kuralları

kağıtlar birer birer işlenir, yani bir gurup kağıt blok halinde alınıp başka bir yere işlenemez.

neler işlenebilir: her oyuncu sıra kendisindeyken kendi açık destesinin, sabit destesinin ya da herhangi bir dizinin en üzerinde yer alan bir kağıdı uygun bir yere işleyebilir. oyuncular diğer oyuncunun destelerindeki kağıtları işleyemezler.

nerelere işlenir: bir kuleye ancak o kulenin en üstündeki kağıdın aynı cinsten olmak kaydıyla bir büyüğü işlenebilir. örneğin bir kulenin en üstünde karo altılısı varsa oraya ancak karo yedilisi işlenebilir. bir diziye ancak o dizinin en üstündeki kağıdın (cinsine bakılmaksızın) bir küçüğü işlenebilir. örneğin bir dizinin en üstünde maça valesi varsa, oraya herhangi bir onlu işlenebilir. dizilere işlerken, işlenecek kağıt, dizinin en üstündeki kağıdının üstüne ama bir iki santim kaydırarak konulur ki, alttaki kağıtların ne olduğu görünsün. eğer bir dizide hiç kağıt kalmadıysa(boş dizi), dizinin olması gereken boşluğa herhangi bir kağıt konulabilir. diğer oyuncunun destesine(açık deste veya sabit deste) o destenin en üstündeki kağıdın aynı renginden olmak kaydıyla bir küçüğü veya bir büyüğü işlenebilir. örneğin diğer oyuncunun sabit destesinin en üstündeki kağıt sinek beşlisi ise, oraya sinek dörtlü veya altılısı işlenebilir. oyuncular kendi destelerine işleme yapamazlar. 

bir diziden diğer bir diziye yukarıda anlatılan kurallara uymak kaydıyla kağıt işlenebilir. örnek olarak bir dizimizde k, d olsun, diğer dizimizde v, 10, 9, 8 olsun. eğer iki tane boş dizimiz varsa, bu boş dizileri kullanarak, valeli diziyi birer birer diğer dizinin üzerine geçirebiliriz. (sekizliyi boş diziye koy, dokuzluyu diğer boş diziye koy, sekizliyi dokuzlunun üzerine koy, onluyu sekizliden boşalan yere koy, valeyi kızın üzerine koy, onluyu valenin üzerine koy…..

işleme önceliği

sırası gelen bir oyuncunun yapması gereken işlemeler ve bu işlemeler için öncelik sırası şöyledir:

1. sırası bitmeden, kendi destelerinden ve dizilerden mümkün olduğunca çok sayıda kağıdı kulelere işlemek.

2. sırası bitmeden, kendi destelerinden ve dizilerden mümkün olduğunca çok sayıda kağıdı diğer oyuncunun destelerine işlemek.

3. sırası bitmeden mümkün olduğunca çok sayıda kağıdı kendi destelerinden, kulelere, dizilere ve diğer oyuncunun destelerine işlemek.

oyuncular işlemeleri istedikleri sıra ile yapabilirler, yeter ki sıra haklarını kaybetmek demek olan kağıt çekme işleminden önce yukarıda anlatılan işlemeleri tamamlasınlar. burada öncelikten kasıt hangi sırayla değil hangi miktarda işleme yapılacağıdır. mesela bir oyuncu sıra hakkı kendinde iken, kulelere 2, diğer oyuncunun destelerine 1 kağıt işleyebilecekken, kulelere 1, diğer oyuncunun destelerine 15 kağıt işlemişse bu hatadır. çünkü, oyuncu, sıra kendideyken kulelere mümkün olan en fazla sayıda kağıt işlemek zorundadır.

bir oyuncu, oynama sırası kendinde iken yapması gereken tüm işlemleri (öncelik sırasına da uyacak şekilde) tamamlamadan kağıdını çekerse bu hataya “krapet” denilir. bir oyuncu krapet yaptığı zaman diğer oyuncu hemen “krapet” demesi gerekir. bu durumda oyuncu, çekmekte olduğu kağıdı tekrar yerine koyar ve oyun sırasını kaybeder. 

bir oyuncu sıra hakkı bitmeden de krapet yapabilir. şöyle ki, oyuncu elde ettiği boş dizileri, önceliği olan bir işleme için kullanabilecekken, önceliği olmayan bir işlem için geri dönülmez bir şekilde doldurmuş ise, bu da krapettir. bu durumda diğer oyuncu hemen krapet diyerek oyunu durdurur. son hamle geri alınır ve oyuna bu andan itibaren krapet diyen oyuncu devam eder.

bir oyuncunun önündeki mobil deste bitince, açık deste ters çevrilerek (en üstteki kağıt hariç) mobil destenin yerine konulur. böylece mobil destenin bitmesi önlenir. 

hem mobil hem de açık deste bittiyse oyuna sadece sabit deste ile devam edilir. 

sabit deste bittiyse, oyuna sadece mobil ve açık deste ile devam edilir.

papaza kadar ulaşan kuleler oyundan çıkarılır.

dokunulan kağıt oynamak zorundadır(taraflar baştan anlaşırsa uygulanmayabilir). 

işlenen kağıt geri alınmaz. ancak kağıdın geri alınması da kurallara uygun bir işleme ise, işlenen kağıt geri alınabilir.

Alkolle Birlikte Oynanabilecek Şahane Oyun Önerileri