Meşhur Birine Dair Her Şeyi Klinik Bir Takıntı Haline Getirmek: Ünlüye Tapma Sendromu

Müslüm Gürses'in Gülhane konserinde bıçaklanması veya John Lennon'ın sokak ortasında vurulması gibi olayların temelinde genellikle bu sendrom yatıyor. Kısaca inceleyelim.
Meşhur Birine Dair Her Şeyi Klinik Bir Takıntı Haline Getirmek: Ünlüye Tapma Sendromu
John Lennon ve az sonra katili haline gelecek olan Mark Chapman.

Nedir?

ünlüye tapma sendromu (cws)... ünlü birinin kişisel, profesyonel hayatının detayları ile aşırı obsesif bir bağımlılık kurmayı içeren bozukluk. özellikle instagram, twitter gibi sosyal medya araçları ile ünlülerin kişisel hayatına ister istemez dahil olunuyor, ve aşırıya kaçılırsa takıntı derecesine kadar ilerleyebiliyor bu minik stalklar.

psikolojide adı yeni konulmuş denilebilir, ve aşağıdaki gibi kategorilere bile ayrılmış

simple obsessional
love obsessional
erotomanic
entertainment-social
intense-personal
borderline-pathologica

BTS fanları.

tabi her şey ünlülerle ilgili değil

bu bozukluğa sahip kişiler düşük özgüven, toplumdan kendini ayrıştırma, hayal kurmaya yatkınlıkla, hatta daha ileri versiyonları şizofreni ile ilişkilendirilmiş.

bu sendromu, yunan tanrılarının yerine konulacak boşluğun, önce politik liderlerle sonra ünlülerle dolduğundan dolayı oluştuğu ile ilgili görüşler de var, özellikle medyanın katkılarıyla oluşan "karizmatik lider"lerin biz garibanlarda yarattığı etki de benzer bir durum.

aynı şekilde kendi jenerasyonum için 90'lar ünlülerinin bu derece bir hayranlık duygusu oluşturulacak şekilde pazarlandığı görüşündeyim. şu an z jenerasyonu kimlere hayran olmakla meşgul bilmiyorum, bts ve benzeri koreli gruplar olabilir, kime hayransanız hemen o hayranlığı yere indirin ve bir an önce özgüveninizi geliştirmeye bakın derim.

zararsız da olabilir cinayet de

celebrity worship syndrome zarasız bir eylem olabileceği gibi tapınılan ünlünün hayatına da mâl olabilir john lennon örneğinde olduğu gibi. (jodie foster da direkten dönmüştü.)

hasta sadece taptığı insanı değil, halk sağlığını da tehdit eder ki bu daha yaygın bir dışavurumdur. hasta birey, taptığı kişiyi etkilemek için başka insanların canına kıyabilir. burada amaç tapınılan kişiyi etkilemek ve onun ilgisini çekmektir. psychiatry bu hastaların çoğunun aynı zamanda birden fazla kişiliğe sahip oldukları detayının üzerinde durur. takip aşamasındaki hasta ile günlük yaşamdaki hasta arasında ciddi karakter farklılıkları bulunmaktadır. çok ciddi bir psikolojik hastalıktır, hafife alınmamalıdır ve acilen polise başvurulmalıdır.