Mühendislik Harikası Keops Piramidi ile İlgili Gizemli Bilgiler

Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da diğer adıyla Büyük Piramit, Mısır'da bulunan üç anıtsal piramitten en eskisi ve en büyüğü. Gelin, Keops'un ilginçliklerine bir bakalım.
Mühendislik Harikası Keops Piramidi ile İlgili Gizemli Bilgiler
iStock.com


4 ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.

açıları, nil'in delta bölgesini eşit 2 yarıya böler.

tepesiyle kuzey kutbunu, çevresiyle ekvatorun uzunluğunu temsil eder ve 2 uzunluk aynı mikyasa uygunluk gösterir.

çevresi, 1 yıl içindeki gün sayısını (365, 24 mısır endazesi) verir. bu çevrenin 2 katı, ekvator'da 1 boylam derecesinin 1 dakikasına eşittir.


eğik kenar üzerinden, tabandan doruğa kadar olan uzunluk, 1 paralel derecesinin 600'de 1'idir.
dünyanın merkeziyle arasındaki uzaklık, kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kutupla merkez arasındaki uzaklığa da eşittir.

4 yüzünün toplam yüzölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

yüksekliğiyle çevresi arasındaki oran, bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki orana eşittir.
yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı, dünyanın güneşle olan uzaklığına yakın bir rakamı verir.

üstünden geçen meridyen vasıtasıyla karaları ve denizleri tam 2 eşit parçaya böler.


ağırlığı on üzeri 15le çarpıldığında dünyanın yaklaşık ağırlığını verir.

taban çevresinin, yüksekliğinin 2 katına bölümü, pi sayısının 3,1416'lık kısmını verir ki eski yunanda bu rakam 3, 1428 olarak yuvarlanmıştı.

dünyanın kutup ekseni, doğrultusunu günden güne değiştirmekte ve böylelikle her 2200 yılda güneşin arkasına yeni bir burcun gelmesine olanak vermektedir. ilk durumuna ancak 25.827 yıl sonra varmaktadır. bu sayı da, 25.826, 6 olarak piramitte ortaya çıkmaktadır. bu sayıyı veren, taban köşegenlerinin toplamıdır.

firavun odasının boyutları, 2 temel pisagor üçgeninin eşidir: 3,4,5 (6,8,10 üçgeninin yarısı) ve 3,4,5. oysa piramit, pisagor'dan binlerce yıl önce yapılmıştır.