Osmanlı Döneminde Karısının Başkasıyla Zinasına Göz Yuman Erkek: Köftehor

Osmanlı döneminde karısının bir başka erkekle zina yapmasına göz yuman erkeklere köftehorluk cezası verildiğini biliyor muydunuz?
Osmanlı Döneminde Karısının Başkasıyla Zinasına Göz Yuman Erkek: Köftehor

köftehorluk, osmanlı döneminde uygulanan bir ceza. genellikle para cezası olarak verilirdi.

köftehorluk, cinsel suçlardan olup pezevenklik/aracılık suçuna benzer. genel olarak zina yapan kadının kocası onu boşamaz ise köftehorluk suçunu işlemiş olur. 

bu suça verilen ceza, köftehorun mali durumuna, varlığına göre 30-40 akçeden 300 akçeye kadardı.

pakalın'ın osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğüne göre köftehorun, şuna buna kadın götüren adam gibi bir anlamı da mevcut. mevzunun köfte ile ilgisi, farsçada guftenin "(havanda) dövülmüş, çiğnenmiş”, hor'un ise "yiyen", dolayısıyla da köftehor'un "çiğnenmiş yiyen" gibi bir anlama sahip olması. 

buradan hareketle, karısının başkasıyla cinsel ilişkiye girmesini kabul eden, eşinin zinasına göz yuman erkeğe yönelik bir hakaret kelimesi olarak kullanılmış köftehor. cezası ise 1522 tarihli kanunî sultan süleyman kanunnamesinde düzenlenmiş:

- eğer zinâyı avret etse, cürmin eri vere. eğer avretin malı olub eri olub yine kabul ederse, köftehorluk kınlığı, ganî olursa yüz akçe; orta hâllüye elli akçe; fakir olursa otuz akçe alına