Saçma Gözüken Eğlenceli Bir Bilim Sorusu: Pideyi Kesen Bıçak Neden Atomu Kesip Parçalamıyor?

İlk bakışta "e kesemez canım tabii ki" deyip devamını getirmeye çalışırken duraksayabileceğiniz bu sorunun ufkunuzu açabilecek düzeyde bir açıklaması var. Öğrenelim.

atomların etrafı bir elektron bulutu ile çevrilidir. bu nedenle iki atom birbirine çok yaklaştığında birbirlerini iterler.

bu nedenle günlük hayatımızda gördüğümüz nesneler atomik boyutta birbirlerine dokunamazlar.

biz de benzer şekilde aslında hiçbir şeye dokunamayız. aslında atomik mesafelerde havada dururuz.

popnuz / sandalye

bıçak çelikten yapılmıştır. çeliği oluşturan atomlar çok yoğun bir yapı sağlarlar.

çelik, aynı zamanda karbon ile güçlendirilmiş bir malzeme.

çelik matrisine yerleşen atomlar her ne kadar birbirine dokunmasa da birbirlerinden ayrılmaya da pek meraklı değildir.

pideyi oluşturan atomlar ise birbirlerine daha az bağlılık gösterirler.

bu nedenle bıçağı oluşturan atomlar pideyi oluşturan atomların üzerine itildiğinde pideyi oluşturan atomlar birbirlerinden ayrılarak bıçak atomlarına yol verirler. böylece pide kesilir.

atomun parçalanması ise çekirdek düzeyinde gerçekleşen bir olaydır. bunu sağlamak için ya çekirdekleri kararsız atomlar, ya da yüksek enerjili atom altı parçacıklara ihtiyaç vardır.

filmlerden 10 adet nükleer patlama sahnesi, peşine iyi gider.

bıçak atomlarının gündelik hayatta kullandığımız enerji düzeylerinde pide atomlarının çekirdeklerine ulaşıp onları parçalama ihtimali yoktur.

Bu içerik de ilginizi çekebilir