Sadece 33 Gün Görev Yaptıktan Sonra Kalp Krizinden Giden Papa: I. Ioannes Paulus

Şimdilik son İtalyan Papa olan Paulus'un "biz" yerine "ben" demek şeklinde enteresan huyları vardı. İnceliyoruz.
Sadece 33 Gün Görev Yaptıktan Sonra Kalp Krizinden Giden Papa: I. Ioannes Paulus

papa birinci ioannes paulus... esas ismi albino luciani olan ve tarihe şimdilik son italyan papa olarak geçmiş bulunan katolik din adamı.

kendisine piskopos unvanını bahşeden papa 23. ioannes ile kardinal unvanını bahşeden papa altıncı paulus'un isimlerini bir arada kullanmak suretiyle tarihe çift isimli ilk papa olarak da geçmiş olan papa birinci ioannes paulus, yalnızca 33 gün sürmüş olan papalık macerasıyla bu necip makamda en kısa süre kalabilmiş isimlerden biri olarak da dikkat çekmektedir.


bir hayli reformist bir bakış açısına sahip olmasından hareketle ve vatikan'ın aşağı yukarı kırk küsür senelik komünizmi lanetleyen tavrını yumuşatma hususundaki açıklamaları dolayısıyla ölümünün üzerinde hâlen aralanmayı bekleyen ve kuvvetle muhtemel asla kalkmayacak olan bir sır perdesi bulunduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. italya'da hâlen çok sevilen bir din adamı olan ve "papa luciani" ve tanrı'nın gülüşü manasına gelmekte olan "il sorriso di dio" lakaplarıyla anılan papa birinci ioannes paulus, papa görevini üstlendiği tarih olan 26 ağustos 1978'den yalnızca 33 gün sonra yatağında ölü bulunmuştur. okuma lambası açık vaziyette ve elinde thomas a kempis'in the imitation of christ kitabıyla hayata gözlerini yumduğu anlaşılan papa'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu düşünülmektedir.


papalık makamını insanî bir surete bürümeye çalışması, konuşmalarında "biz" yerine "ben" ifadesini kullanmayı seçen ilk papa olması ve bilhassa komünistler ve müslümanlar ile dostane diyaloglar geliştirmeye çalışması gibi hususların vatikan'ın muhafazakar kanadını bir hayli rahatsız etmiş olduğu aşikâr olsa da kendisinin ölmeden kısa bir süre evvel göğüs ağrılarından şikayet etmiş olması, hayatını kaybetme nedenine dair şüpheleri bir nebze de olsa ortadan kaldırmaktadır.

2006 senesinde "papa luciani: il sorriso di dio" adıyla bir de rai dizisine konu edilen papa'yı ünlü italyan aktör neri marcore canlandırmıştır.