Şempanzelerle Birlikte Yaşayarak Bilim Dünyasını Aydınlatan Kadın: Jane Goodall

1934 doğumlu İngiliz primatolog Jane Goodall, 1960'larda bir bilim insanının aracı olmasıyla Tanzanya'ya, o zamana kadar haklarında pek fazla şey bilinmeyen şempanzeleri araştırması için gönderilir ve olaylar gelişir.
Şempanzelerle Birlikte Yaşayarak Bilim Dünyasını Aydınlatan Kadın: Jane Goodall
Fotoğraf: National Geographic Creative/Hugo van Lawick

primatolog jane goodall, "dünya üzerindeki en uzun bilimsel çalışma"nın sahibi. hala çalışmasına devam etmektedir.

orta halli aileden geldiğinden dolayı üniversite okumaya durumu el vermez. afrika'ya gitmek için garsonluk yaparak parasını biriktirir; antropolog louis leakey'in asistanı olarak afrika'ya gider, burada şempanzeleri gözlemler. louis leakey'in amacı ise, ilk insanların davranışlarını öğrenmek için şempanzelerden istifade edilebileceğini düşünmesidir. tabii daha öncesinde şempanzelerle temas kurabilen kimse yoktur, sadece haklarında birkaç ufak tefek makale vardır.

Fotoğraf: National Geographic Creative/Hugo van Lawick

ilk yaptığı gözlemlerden çok fazla sonuç alamaz jane, zaten şempanzeler de insanlardan kaçmaktadırlar. bir süre onları gözlemledikçe şempanzeler de ona alışmaya başlar ve kısacası zamanla devamı da gelir. jane'in kampının olduğu bölgeye bile gelirler. jane, onlar için de muz otomatları kurar, acıktıkça gelip buradan muz bile alırlar. zamanla aralarında samimiyet kurar ve şempanzeler onu bir dostu gibi görmeye başlar. oysa şempanzelerin biz insanoğlu gibi hırsları, öfkeleri, kıskançlıkları vardır; kendi aralarında ilkel savaşlar bile yapmaktadırlar, insanlar için oldukça tehlikeli olabilmekteler. tabii o dönemler hiçbir kaynak olmadığı için jane de bu gerçekleri bilmemektedir. ilk zamanlar birkaç kez toplu olarak kamplarını basmışlardır, fakat yine de şempanzeler büyük bir tehdit oluşturmamışlar, jane'i benimsemişlerdir.

Fotoğraf: Michael Nuegebauer / Jane Goodall Institute

bu süre zarfında gözlemlediği şempanze grubunun başından iki büyük felaket geçmiştir: birincisinde, güneyden insanlar aracılığıyla gelen bir salgın hastalık (polio/çocuk felci) şempanzelere bulaşmış ve büyük zararlara yol açmıştır. hatta bu salgında ilk temas kurduğu şempanze; önce iki bacağını, daha sonra da vücudunu kullanamaz duruma gelmiştir. bunun sonucunda, acı çekmesin diye silahla vurarak öldürmek zorunda kalmışlardır.


ikinci felaket ise şempanze grupları arasında çıkan savaştır. bu savaşta jane'nin gözlem yaptığı şempanzelerin büyük kısmı ölmüştür. (evet, onlar da bizim gibi savaşabiliyor)

yalnızca, özgür bıraktığı bir şempanzenin jane'e sarıldığı bu videoyla bile jane'e dair bir fikir edinebilmek mümkün.

Jane'in 1960'lardan bu yana süren macerasını anlatan Jane adlı belgeseli Netflix'ten izleyebilirsiniz.

Tam 4 Yıl Süren İlginç Bir Tarihi Olay: Gombe Şempanze Savaşı