Siyasette Neden Zeki İnsanlar Değil de Burjuvazi İktidara Geliyor?

Karmaşık bir konu. Dünya siyasetinde neden dürüst ve zeki insanlar değil de, belli bir sermayeyi eline geçiren kesim başa geliyor genelde? Maddeler halinde inceleyelim.
Siyasette Neden Zeki İnsanlar Değil de Burjuvazi İktidara Geliyor?

"madem solcular çok zeki neden iktidar olamıyorlar?" gibi ironik bir soru mevcut sosyal medyada. solcular iktidarda olmadığına göre, iktidarda olan burjuvazidir. 

1) ulus devletin temelini oluşturan hukuk kuralları, burjuva sınıfının ihtiyaçları uyarınca bir kent toplumu yaratılmasını öngörür. bkz. liberal hukuk, iş bölümü, toplumsal hiyerarşi vs.

2) tüm tezgah, özel mülkiyet temelinde burjuvazinin oyun alanı olarak kurgulanmıştır. piyasa çıkarları, kendi içinde kolayca örgütlenebilen burjuvaziye hizmet eder. sayıca fazla olan ve her kafadan ayrı sesin çıktığı işçi sınıfının ise örgütlenmesi oldukça zordur.

3) devlet, baskı aygıtlarıyla, düzen bozucu örgütlenme şemalarını lağveder, tehdit olarak algıladığı unsurları, damgalar ve hukuki yaptırım uygular. hukukun yetersiz kaldığı ve solun kuvvetlendiği dönemlerde ise kontrgerilla yapılarını devreye sokar.

4) burjuva sınıf tahakkümü, ideoloji vasıtasıyla, alt sınıfların nasıl düşüneceğini ve nasıl düşünmesi gerektiğini biçimlendirir. böylece, ezilenler, egemenlerin diliyle konuşmaya mahkum olup; kendilerine ait bir dil ve bilinç geliştiremezler.

5) medya, maddi sermaye gerektirdiğinden ötürü, burjuvazinin elindedir. (bkz: burjuva medyası) ideoloji, medya kanalı aracılığıyla zihinleri şekillendirir.

6) televizyon, basit eğlence ve piyasaya angaje olmuş kültür, uzun saatler çalışmak zorunda olan ve düşünmeye vakti olmayan kitlenin tüm gerçekliği haline gelir. (bkz: kültür endüstrisi)

7) burjuva diktatörlüğünde, halk kitlelerinin özgür olduğu yanılsamasının yaratılabilmesi için, farklı eğilimleri ön plana çıkaran partiler eşliğinde (muhafazakar, seküler, milliyetçi gibi) demokratik seçimlere gidilir; bu seçimler reklam ve propaganda için maddi sermaye gerektirdiğinden ötürü, sol, kitlelere ulaşamaz. bunun yerine, sağ partiler arasında, ilkokul atışması seviyesinde bir seçim dönemi yaşanır. (bkz: popülizm) (bkz: burjuva demokrasisi)

8) seçimler gerçekleştikten sonra, halkın itiraz hakkı da kesilir. zira, hükümetin, bizi siz seçtiniz deme lüksü doğmuştur; burjuva iktidarı, seçimlerle de meşruiyet kazanmıştır.

9) seçim sonrasında, sağ burjuva partiler, madun halk kitlelerine gıda ve yakacak yardımları yapar, bunu da bir lütuf gibi sunarlar. zihinsel olarak sömürgeleştirilmiş kitleler, biyolojik olarak da sömürgeleştirilir.

10) tüm araçları elinden alınmış sol hareket hakkında, çeşitli internet sözlüklerinde, sömürgeleştirilmiş zihinlerden imal edilmiş başlıklar açılır, alaylar edilir. ertesi gün ise, yorucu bir iş günü kişiyi beklemektedir.

bu, böyle saçma sapan bir döngüdür.

Atiye Dizisi Üzerinden Kendini Aramak Üzerine Yola Çıkanlara Tavsiyeler

İnsanlar Neden Genellikle Dominant, Bağıran ve Gaddar Siyasetçileri Yüzyıllardır Seçiyor?