Tarihte En Geniş Topraklara Sahip Olmuş İmparatorluklar

Dünya tarih sahnesinden bugüne kadar sınırlarını farklı kıtalara taşıyan birçok devlet geldi geçti.
Tarihte En Geniş Topraklara Sahip Olmuş İmparatorluklar


pers imparatorluğu

ahameniş imparatorluğu olarak da bilinen büyük cyrus (keyhüsrev) tarafından kurulan krallık, iran'dan orta asya, mısır'a ve anadolu'ya kadar uzanıyordu. büyük cyrus imparatorluğu sadece kurmakla kalmadı ayrıca en iyi dönemini de yaşattı. ikinci darius zamanında kral yolu yapıldı*. itfaiyecilik ve postacılık sistemi geliştirildi. persler ile yunanlılar zaman içinde komşu oldular. persler yunanlıları iyice boyunduruk altına almak istiyordu. yıllarca bu iki uygarlık arasında savaşlar meydana geldi. maraton, salamis, termofil bunlar iki uygarlık arasındaki önemli savaşlar olarak tarihe geçti. persler başta kuruldukları coğrafya olmak üzere yunan kültürünü de etkiledi.


han hanedanı

mö 206'da kurulan çin'in han hanedanı 400 yıldan fazla sürdü ve çin'den vietnam ve kore'ye genişledi.


emevi halifeliği

hz. muhammed'in ms 632'de ölümünün ardından kurulan devasa emevi hanedanlığı imparatorluk tarihinin en büyüklerinden biriydi. sahip oldukları topraklar 4 milyon mil kareyi aşmıştı.


moğol imparatorluğu

tarihteki en büyük bitişik kara imparatorluklarından biri olan moğol imparatorluğu , ms 13. ve 14. yüzyıllarda yayıldı. orta asya'daki bir göçebe kabileler topluluğundan doğdu ve yüksekliği orta asya'dan orta avrupa'ya ve japonya denizi'ne kadar uzandı. imparatorluğun en tanınmış lideri, imparatorluğu ms 1206'da kuran cengiz han'dı.


osmanlı imparatorluğu

kurucusu osman bey'dir. ondan sonra başa geçen sultan orhan döneminde teşkilatlanma çalışmaları başlamıştır. bu dönem rumeli 'ye (güney balkan) başarılı seferler düzenledi ve toprak kazanıldı. iskan politikasının uygulaması, toprak paylaşımı ve üretim, ilk vezir atamaları bu dönem oldu. birinci murat zamanında haçlılara karşı başarılı savaşlar verildi ve balkanlarda ki egemenlik güçlendirildi. yıldırım beyazıt timur ile yaptığı ankara savaşını kaybetti. bu yenilgiden sonra fetret dönemi ve iç karışıklıklar başladı. bu 11 yıl süren kargaşayı birinci mehmet sonlandırdı. 1403 yılında fatih sultan mehmet (ıı. mehmet) zamanında constantiopolis (istanbul) fethedildi. bu fetihle sadece bir şehir fethedilmedi, bir imparatorluk'ta sona erdi. ilk çağ sona erdi orta çağ başladı. bu fetihle bir devlet imparatorluğa dönüştü. yavuz sultan selim döneminde mısır alındı ve halifelik bu fetih ile osmanlı hanedanına geçti. kanunî sultan dönemi (15. yy) en geniş sınırlara ulaşıldı. osmanlı devleti 20. yy'ın başlarında yıkıldı. üç kıtaya hükmeden sayılı imparatorluklardan biri oldu. güneydoğu avrupa, batı asya ve kuzey afrikayı içeren bir sınıra sahipti. osmanlı imparatorluğu fethettiği yerlerdeki halkları etkilemiştir ve hala da günümüzde etkileri devam etmektedir.


ispanyol imparatorluğu

1700'lerin sonlarında yani imparatorluk zirve yıllarında, 5,3 milyon mil kareden oluşuyordu ve muazzam ekonomik ve askeri güce sahipti. cesur ve gözü pek denizcileri sayesinde deniz aşırı yerlerde topraklar ve sömürgeler elde ettiler.

rus imparatorluğu

en geniş haliyle, 1895'te rus imparatorluğu 8,9 milyon mil kareye ulaştı. büyüklüğü ve etkisi nedeniyle imparatorluk, napolyon'un avrupa'yı fethini durdurmada ayrılmaz bir rol oynamıştı.


ingiliz imparatorluğu

en geniş haliyle, 20. yüzyılın başlarında, britanya imparatorluğu gezegenin yaklaşık dörtte birini oluşturuyordu. sömürgeleştirdiği bölgelerin çoğu o zamandan beri bağımsızlık kazandı. hatta bu imparatorluk için "güneşin batmadığı imparatorluk" denmiştir.


roma uygarlığı

roma, belki de antik çağın en dikkat çeken uygarlığıdır. çok geniş topraklara sahip olmuş olan bu medeniyet her dönem insanını etkilemeyi başarmıştır. sınırları hemen hemen bütün avrupa, kuzey afrika'nın tamamı, anadolu'nun tüm toprakları ile beraber mezopotamya ve arap yarımadasının bir bölümünü kapsıyordu. bu uygarlığın etkileri günümüze kadar ulaşmıştır ve hem askeri başarıları hem de yönetim biçimi ile insanları günümüzde etkilemeye devam etmektedir.