Westeros'ta Kendine Yer Etmiş Önemli Dinlere Dair İlginç Bilgiler

Sözlük yazarı "arise", sevilen dizi Game of Thrones'un Westeros bölgesinde yaşayanların din anlayışlarını derinlemesine açıklamış.
Westeros'ta Kendine Yer Etmiş Önemli Dinlere Dair İlginç Bilgiler


7 tanrı inancı (7'nin inancı)

robert'in isyanından 6.000 yıl önce gerçekleşen andal istilasından beri westeros'ta kendisine en fazla taraftar bulan dini inançtır, ki kısaca inanç olarak da adlandırılır. westeros'da bu inancın etkin biçimde taraftar bulamadığı bölgeler eski tanrılara tapan kuzey ve boğulmuş tanrı'ya tapan demir adaları'dır.

7 tanrı inancında tek bir tanrı yüzünü 7 farklı biçimde gösterir. inananlarda ihtiyaçları doğrultusunda tanrı'nın ilgili yüzüne dua ederler.

baba: adaleti temsil eder, elinde terazi tutan sakallı bir erkek karakter olarak tasvir edilir.

anne: doğurganlığı ve bereketi temsil eder. sevgiyle gülümseyen merhametli bir kadın karakter olarak betimlenir.

savaşçı: gücü temsil eder, cesaret ve zafer için ona dua edilir. elinde kılıç tutan bir erkek karakter olarak tanımlanır.

bakire: iffet ve masumiyeti temsil eder, genellikle bir bakirenin erdemini koruması için dua edilir.

demirci: iş gücünü temsil eder, gerekli işlerin bitirilebilmesi için güç vermesi amacıyla dua edilir. elinde çekiç tutan bir erkek karakterdir.

yaşlı kadın: bilgeliği temsil eder, rehberlik etmesi için dua edilir, elinde fener tutan bir kadın karakter olarak betimlenir.

yabancı: tanrının ölüm ve bilinmeyeni temsil eden yüzüdür. inananlar genellikle ondan uzak dururlar, yalnızca serseri ve kanun kaçaklarının kendilerini yabancı ile ilişkilendirdikleri görülmüştür.

7 tanrı inancı westeros'un resmi inancı olup kültür ve kanunlarında kendisini derin bir biçimde hissettirmektedir. kumar ve piçlik hoş karşılanmaz, ensest ve akraba katili olmak küfür kabul edilir. ana kutsal kitabı yedi köşeli yıldız'dır ve bakire'nin kitabı gibi bir çok bölüme ayrılır. ayrıca tanrı'nın her yüzü için bir kitap vardır.

dövüşerek yargılanma esnasında 7'nin haklı olanın yanında olacağına inanılır. şövalye olmak için bir yaver bir sept'te bir gece boyunca nöbet tutar ve 7 için makbul hale gelir. bu sebeple 7 tanrı inancının yoğun olmadığı kuzey gibi bölgelerden pek şövalye çıkmaz.

inanç için 7 rakamı kutsal kabul edilir. 7 yüz gibi 7 tane de cehennem olduğu varsayılır, gökyüzündeki 7 takım yıldızının kutsal olduğuna inanılır. inancın savunucuları yedi köşeli yıldızlar, kristal prizmalar ve gökkuşaklarını dinin ikonları olarak kabul eder. ibadet genellikle prizmalar ile ışığın kullanılması ve tanrının 7 yüzünün bir arada olduğunun tasviri üzerine yoğunlaşır.

inancın ibadethanelerine sept adı verilir ve her sept'te tanrının 7 yüzü tasvir edilir. küçük septlerde yalnızca maske gibi tasvirler yer alabilir ancak daha geniş septlerde tanrının her yüzü için bir heykel bulunur. inananlar bu heykellerin önünde mum yakarak ibadette bulunur. çocukların isim törenlerinde yedi çeşit yağ kullanılır, düğün törenleri baba ve anne tasvirlerinin ortasında gerçekleştirilir.

inancın rahiplerine septon, rahibelerine septa adı verilir. yönetim adanmışlar ismi verilen konsey tarafından gerçekleştirilir. adanmışların başında yüksek septon vardır ve makamı kral topraklarındaki baelor'un büyük sept'idir. yüksek septon genellikle adanmışlar arasından seçilse de bu kural için geçmişte istisnalar görülmüştür. inancın merkezi eskişehir'dir. üstadlar ve kaleler arasında mesaj taşımakla görevli kargalar burada yetiştirilir. targaryenler westeros'a gelene kadar yüksek septon'un makamı da burada bulunmaktaydı.

inancın yolundan ilerleyen diğer bazı gruplar şu şekildedir;

sessiz kızkardeşler: iffet ve sessizlik yemini etmiş, yabancı'nın hizmetinde yer alan bir gruptur. ölüleri cenazelere hazırlamak onların görevidir. septa kabul edilmezler. bir inanışa göre yabancı'nın karısı oldukları düşünülür, gri giyinirler ve gözleri dışında yüzlerini kapatırlar.

inanç militanları: tarihin farklı dönemlerinde kendini inancın hizmetine adamış 2 farklı grup söz konusudur; savaşçı'nın oğulları ve fakir dostlar fakir dostlar halktan insanlardan oluşup silah olarak bulabildiklerini kullanan, beyaz üzerine kırmızı bir yıldız rozeti taşıyan bir gruptur. savaşçı'nın oğulları ise şövalyelerden oluşan bir kardeşliktir. yalnızca yüksek septon'un sözlerine kulak verirler ki bunun nedeni onun yeryüzünde 7 tanrının yerine konuştuğuna inanmalarıdır. giydikleri gümüş zırh ve gökkuşağı renklerindeki pelerinleri sayesinde ayırdedilebilirler. westeros'da jaehaerys i zamanından beri inanç militanlarına rastlanmamıştır; zalim maegor isyan ettikleri için kendisine getirilen her savaşçının oğlu kafa derisine karşılık 1 altın ejderha, her fakir dost için 1 gümüş geyik ödemiştir, ardından gelen jaehaerys i zaten sayıca oldukça azalan inanç militanlarına barış önermiş, militanlar kralın ve sonra gelecek kralların yeryüzünde inancın savunucusu olacaklarına dair söz alarak dağılmışlardır. militanların yeniden doğması çocuk kral tommen i'in zamanında krallığın inanca olan borçlarına karşılık olarak verdiği basit bir taviz olduğu düşünülerek gerçekleşmiştir.

eski tanrılar

eski tanrılar, andal istilası sonrası westeros'un güneyinde kendine çok geniş taraftar kitleleri bulan 7'nin inancı veya 7 tanrı inancı olarak adlandırılan inanç sistematiği taraftarlarının ormanın çocukları'nın tanrılarına verdikleri isimdir. hali hazırda kuzey ve duvarın ötesinde yoğun bir inanan topluluğu bulunmaktadır.

bu inanç için kutsal kitap, rahip veya tasvirler söz konusu değildir, nesilden nesile geçen bir folklor mevcuttur. tanrı korusu ve ortalarına birer yüz oyulmuş kızıl yapraklı yürek ağaçları kutsal kabul edilir. ibadet, yemin, evlilik gibi ritüeller yürek ağaçlarının huzurunda gerçekleştirilir. ağaçlardaki yüzler ormanın çocukları tarafından kazınmış, insanlar tarafından derinliği kavranamamıştır. pek sık rastlanmayan yeşil görenler bu inanç için bir çeşit şamandır, tüm canlılar ile konuşabilir, yürek ağacındaki yüzden görebilirler.

rivayet odur ki eski tanrıların gücü ancak tanrı korusu ve özellikle yürek ağaçlarının olduğu yerlerde geçerlidir ve ne yazık ki güneyde bir çok soylu aile 7 tanrı inancına geçişle birlikte tanrı korularını yok ederek kendi özel bahçeleri haline getirmişlerdir. bu nedenledir ki eski tanrıların güneyde bir gücü olmadığı varsayılır. ilk insanlar westeros'a geldiklerinde bu ağaçların bir kısmını yok etmişler, sonrasında bu inanca ayak uydurup andal istilasına kadar bu inanca taraftar olmuşlardır.

eski tanrılar için misafirlik hakkı kutsaldır; akraba katletmek, ensest ilişki ve kölelik tanrılara meydan okuma anlamına gelir ve kabul görmez.

boğulmuş tanrı

westeros'da yalnızca demir adaları'nda taraftar bulan inanç. bu inancın kökenleri de andal istilasının öncesine dayanır. istila esnasında ada sakinleri inançlarına bağlı kalmışlardır ki bunun en önemli nedeni inançlarının demir adamların yaşam biçimi olan denizcilik ve korsanlığı desteklemesidir.

demir adamlar tanrının onları yağma ve tecavüz için yarattığına inanır. boğulmuş tanrı ile fırtına tanrısı arasında devamlı bir çatışma vardır, bunlar karşı karşıya geldiklerinde deniz kabarır. hemen hemen tüm demir adamlar boğulmuş tanrı'ya inanırken kimse fırtına tanrısı'na ibadet etmez.

demir adamlar aralarından biri boğulduğunda onun boğulmuş tanrı'nın huzuruna gittiğine, "zaten ölü olan asla ölemez" düsturu uyarınca ölümle deniz kızlarının hizmet ettiği şölenlere katılınılacağına inanılır.

bu inancın kutsanma töreni boğulma üzerine kurulmuştur. deniz suyuna batırılarak boğulan demir adam rahipler vasıtası ile tekrar hayata döndürülür. bu vasıta ile vücutlarının boğulmuş tanrı'ya ait olduğunu gösterirler ki öldüklerinde tanrının salonlarını bulabilsinler. nadir olarak da olsa tören esnasında ölen demir adamlar mevcuttur. ritüelde önünde diz çökülen rahip; "hizmetkarın senin gibi yeniden denizden doğsun, onu tuz, kaya ve çelikle kutsa" der. cevap olarak "zaten ölü olan asla ölemez" denir, ardından rahip "zaten ölü olan asla ölemez, yalnızca daha güçlü ve sert olarak kalkar" der ve ritüel sona erer.

r'hllor (ışık tanrısı)

ateşin kalbi, kırmızı tanrı ve alev ile gölge'nin tanrısı olarak da bilinir. essos'da uzun zamandır kendisine taraftar bulmasına karşın westeros'da yeni popüler olmaya başlamıştır. kızıl rahipler thoros'u çılgın kral aerys ii targaryen'i etkilemesi için westeros'a yollamışlar ancak thoros'un alev sihri çılgın kral'ı etkilemeyi başaramamıştır. (yazarın notu: ya bu arada aklıma geldi, bu adam tamam çılgındı ama kimsede demiyor neden delirdi. duskendale zindanlarında 2 yıl geçirdikten sonra hükümdarlığının ilk yıllarında oldukça sevilen bir insan bile psikopata bağlayabiliyormuş demek ki. aslında westeros'un başına gelen her şeyin sebebi denys darklyn denen densizin krala gider yapması. tabii barristan selmy kralı kurtarınca darklyn'lerin soyunu kurutuyor aerys. zaten o günden sonra da harrenhal turnuvası dışında kızıl kuleyi terk etmiyor) zaten diğer tüm sihirler gibi ejderhaların dünyadan göçmesiyle alev sihiri de etkisizleşmiştir. ejderhaların dönüşleri ile birlikte ise thoros beric dondarrion'u defalarca hayata döndürmeyi başarmıştır.

inanışa göre r'hllor ışığın, ısının ve hayatın tanrısıyken ismi anılmaması gereken antitezi buz ve ölümün tanrısıdır. dünyanın kaderi üzerine ebedi bir savaş içerisinde olan tanrılar, asshai'de bulunan eski kitaplar uyarınca ancak azor ahai dönüp kalıcı ışık getiren vasıtası ile ejderhaları taştan uyandırdığında huzura ereceklerdir.

dinin taşıyıcılarına giydikleri cüppelerden ötürü kızıl rahipler denir. kızıl rahipler kadın veya erkek olabilir, küçük çocukları satın alıp ileride rahip veya savaşçı olarak r'hllor'a hizmet etmesi için yetiştirdikleri vakidir. her akşam rahipler ateş yakıp r'hllor'a şafağı getirmesi için dua ederler. takipçileri alevlere bakıp gelecek hakkında bir şeyler görebilmeyi umarlar, kimi zaman r'hllor çağrılara cevap verir. ayrıca alevlere kurban vermek de sık rastlanan bir ritüeldir. "gece karanlık ve dehşet dolu" en sık kullanılan mottodur.

essos'da braavos, lys, pentos ve volantis'de tapınakları mevcuttur. küçük bir tapınak da ziyaretçi ve denizciler için eskişehir'de bulunur.

----------------

bunlar dışında essos'da bulunan ancak westeros'da etki göstermeyen inanışlar da söz konusu

- braavos'un çok yüzlü tanrısı (qohor'un kara keçisi, bakkalon, merling king, ay soluğu bakire, kapşonlu dilenci, ağlayan kadın ismi geçen tanrıları)

- braavos'un ayşarkıcıları

- yine braavos'da suların babası

- rhoyne ahalisi rhoynar'ın rhoyne ana'sına inanır. oğulları yengeç kral ve nehrin yaşlı adamı ismindeki tanrıların nehir için savaştığı düşünülür.

- son olarak da dothrakların büyük aygır'ı var.