Yönetimin Tamamen Zenginlerin Elinde Olduğu Yönetim Biçimi: Plütokrasi

Plütokrasi nedir? Tarihte pek çok örneği görülen, zenginlerin kendi aralarında çalıp oynadığı bu yönetim şeklini inceleyelim.
Yönetimin Tamamen Zenginlerin Elinde Olduğu Yönetim Biçimi: Plütokrasi

nedir?

kapitalist düzene yama olan, zenginin söz sahibi olduğu ve yine bu düzenin piyonları olan emekçi kesimi daha da çok sömürmeye müsait hale getireceği oligarşik yönetim biçimi. 

plütokrasi, ekonomik güce sahip olanın yönetim hakkını da almasıdır

kökeni m.ö. 600'lere uzanır. poliste nomosla yönetilen halkın -daha doğrusu orta sınıf- daha fazla hak istemesinden doğmuştur. sözlü kuralları değiştirmek için ayaklanma çıkaran orta sınıf, aşağı sınıfları da saflarına çekerek tipik burjuva devrimi yapmak istemiştir. bunun üzerine aristokrat sınıf, az da olsa orta sınıfın lehine düzenlemiştir bu yasaları ve yazılı hale getirmiştir.


eski yunan'ın herkesçe bilinen iki yasa koyucusu vardır, eşitliğe daha fazla imkan tanıyan solon ile tarihsel bir kişilik olduğu belli olmayan lykurgos. solon'dan önceki yasa koyucu drakon, mülkiyeti koruyan, kısas temelli ve aynı suça aynı ceza ilkesi olmayan, kısaca adil olmayan yasalar koymuştur. solon ise diğer sınıflara daha fazla hak tanımıştır. paralı köleliği sınırlandırmıştır. fakat bu tavizlerle yetinmeyen orta sınıf cezaların asalete göre değil servete göre düzenlenmesini sağlamıştır.

bununla beraber servet, aristokrasi ile orta sınıfın ortak niteliği haline gelmiştir

böylece birçok poliste aristokratik yönetimler yerine servet ölçeğini kullanan plütokrasiler ortaya çıkmıştır. servet sahibi olmayan halkın birçok haktan mahrum bırakıldığını söylemeye lüzum yok sanırım.