Ziraat Sektöründeki Birinden: Türk Gençleri Çiftçi Olmaya Neden Pek de Sıcak Bakmıyor?

Gençlerimiz artık neden çiftçi olmak istemiyor? Sektörün içindeki biri bütün detaylarıyla anlatmış.
Ziraat Sektöründeki Birinden: Türk Gençleri Çiftçi Olmaya Neden Pek de Sıcak Bakmıyor?
iStock

ziraat sektöründe çalışıyorum. gençlerin neden çiftçi olmak istemediğini ilk elden gözlemleyebiliyorum. çiftçilerle iletişimde olmam ve sosyoloji mezunu olmam özellikle köy sosyolojisine ilgim olması sebebiyle çok rahat neden sonuç ilişkisi kurabiliyorum.

peki gençler neden çiftçilik düşünmüyorlar?

1. köyde büyüyen çocuklar küçük yaştan itibaren işe koşulur

yani hayvan güderler, tarlada çalışırlar, pis işlere küçükten alıştırılırlar. şehirdeki yaşıtları yazın tatil yaparken, köydeki çocuklar tarladadır. çiftçi olmak istememe nedenlerinin başında bu gelir. ağır ve zor işlere küçük yaştan itibaren koşulduğu için genelde sevmezler.

2. internetin farklı hayatları sunması

bu çok büyük faktörlerden bir diğeri. sosyal medya özellikle instagram farklı ve lüks hayatları sunduğu için, özellikle gençler şehir hayatının daha zevkli olduğunu düşünüp, küçük yaştan itibaren şehir hayatına özenerek büyürler ve köyden kurtulmanın yollarını ararlar.

3. köy hayatının sıradanlığı

özellikle şehir dışında eğitim almış çocuklar, tekrar köye geri döndüklerinde maalesef şehir hayatını özlerler ve köy hayatının sıradanlığına tekrar alışamazlar.

4. veraset ile malların çoklu bölüşülmesi

köylerde aileler genelde çok çocuklu olmakla birlikte, aile büyükleri öldüğünde mallar kardeşler arasında bölüşülür ve kardeş sayısı ne kadar fazlaysa, şahıslara o kadar az mal kalır.
eğer aile içerisinde birlik yoksa, az olan topraktan yada mallardan elde edilen gelir kişiyi tatmin etmez.

5. ülkenin tarım politikasının olmaması, girdi maliyetlerinin yüksek olması yüksek risk

özellikle ailenin toprağı azsa, risk çok daha büyük demektir. ülkemizde de çiftçinin lehine olan bir tarım politikası olmadığı, maliyetlerin ve riskin yüksek olması kârlılığın az olması nedeniyle, gençler aileden kalan tarlaları kiraya vererek, kendisi sabit maaşlı bir işe girmeyi tercih ederler.

6. çiftçiliğin kurumsallaşmaması

ülkemizde çiftçilik halâ anam babam usulü geleneksel yöntemlerle devam etmesi, çiftçiliğin gelişmesi önündeki en büyük engellerden biridir. gelişmeyen iş ve geleneklere bağlılık nedeniyle çiftçiler işlerini ticari mantıkla yapmamaktadırlar bu da kazancın az olmasına, işin sadece "amelelik" olarak kalmasına sebep olduğundan belli bir zaman sonra maalesef insanları yıldırır.

7. büyük arazilerin olmaması

yabancı ülke belgesellerinde gördüğümüz gibi büyük arazilerin olmaması ve tarımın küçük arazilerde yapılması, az önce belirttiğim gibi kurumsallaşamamaya sebep olmaktadır.
bu da, üretimin gelişmemesine yeni şeylerin denememesine sebep olmaktadır. yeniliğin olmadığı yer, gelenekselleşmeyi getirmekte, bu da uzun vadede mesleki körelmeyi getirmektedir.

8. çiftçilik eğitiminin ülkemizde yetersiz olması

sadece gençlere değil çiftçilik eğitimlerinin şu aşamada, ülkemizde yetişkinlere de verilmesi gerekmektedir. modern çiftçilik, gelişmediği sürece işler geleneksel zorluklarıyla devam etmesi, gençleri bu işi yapmaktan da uzaklaştırmaktadır.

esasen bunu genel olarak tüm ülkeye yaymak gerekli. ülkemizdeki zorunlu eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi de, en tembel ve en iş yaramaz insanı bile hiçbir şey öğrenmeden mezun etme üzerine kurulu olduğu için, mesleki liselerin de yetersiz eğitim ve yetersiz pratikler üzerine kurulu olması maalesef işi sevebilecek insanları da çiftçilikle hiç tanıştırmadan, düz liseden mezun etmeye yönelik.

eğitimin gençleri yapmak istedikleri mesleğe küçük yaşta kanalize edecek şekilde revize edilmesi gerekli. açık öğretim işletme mezunu olmak yerine ya da üniversitede karşılığı olmayan bir bölüm okumak yerine mesleki gelişim genç yaşta insanlara aşılanmalı.

özetle, gençlere bu konuda ben çok kızamıyorum

yaşamak istedikleri bir hayat var ve ülke koşulları da belli maalesef. ancak şunu öğütleyebilirim; başkasının kapısında maaşlı çalışan olarak "eleman" olmaktansa, eğer çiftçilik yapabilecek imkanınız varsa, bu işin okulunu okuyup, eğitimini alıp, köyünüze bilimsel donelerle donatılmış şekilde dönün ve kendinizi sürekli geliştirmeye ve bunları çevrenize yaymaya görev edinin.

ancak bu şekilde ülkede çiftçilik gelişir ve köylerin çehresi sizin kültürünüzle ancak gelişebilir, vazgeçmeyin.