Anadolu İsmi Nereden Geliyor?

Anadolu ismi gerçekten de "ana doldur" deyişinden mi geliyor yoksa çok daha eskiye dayanan bir kültürel miras mı söz konusu?
Anadolu İsmi Nereden Geliyor?
iStock

anadolu, türkiye cumhuriyeti'nin asya kıtasında kalan topraklarına verilen isim.

esasen anadolu, asya kıtasında bir yarımadadır ve bu yarımadanın coğrafi sınırları şöylediranadolu ismi, yunanca "güneşin doğduğu yer" anlamına gelen anatolia sözcüğünden gelir. bizans döneminde ise bugünkü iç anadolu ve doğu akdeniz bölgelerini kapsayan eyaletin adı; anatolikon'dur. anatolikon da kelime anlamı olarak; doğu'daki idari merkezler anlamına gelir.

anatolia ve anatolikon kelimelerinin kökeni ise natolia'ya dayanır.

natolia, roma imparatorluğu ve erken doğu roma dönemlerinde taşra olarak kabul edilen ülkenin doğu topraklarıydı. bu natolia tanımı aslında dini bir tariftir.

roma imparatorluğu hristiyanlığı resmi din olarak tanıdığı sırada anadolu'da hala pagan inançlar varlığını sürdürüyorlardı, bu yüzden özellikle bizans, ortodoks ekümenikliğine dahil olmayan bu toprakları taşra olarak tanımlamış, anadolu'da hristiyan birliği sağlandıktan sonra da bu bölge taşra olmaktan çıkarılmış ve yunanca'da olumsuzluk anlamı veren "a" ön eki verilerek natolia, anatolia'ya dönüştürülmüştür.

bakınız jan janszoon van haarlem'in (yani küçük murat reis) 17. yüzyıl haritasında anadolu, "natolia" olarak tanımlanmış


17. yüzyıldan başka bir haritada coğrafyacı pierre mortier de anadolu için natolia terimini kullanmış


türkler ise anadolu'yu coğrafi olarak rum olarak tanımlamışlar, anadolu ismi yerine "anatoli" ifadesini kullanmışlardır. osmanlı'da bildiğimiz anadolu eyaleti osmanlı kayıtlarında eyalet-i anatoli olarak geçer.

buyrun osmanlıca yazılışı

anadolu'nun etimolojik kökeni

natolia > anatolia > anatolikon > anatoli > ve nihayet anadolu'dur...