Çocukların Gelecekteki İlişkilerini Şekillendiren Baba Figürü Sorunu: Daddy Issues

Kız ve erkek çocukların, baba figürüyle ilgili sorunlar yaşaması olarak özetlenebilecek Daddy Issues kavramına detaylı bir bakış. Daddy Issues nedir, ne değildir?
Çocukların Gelecekteki İlişkilerini Şekillendiren Baba Figürü Sorunu: Daddy Issues

daddy issues kavramı, sigmund freud ve oidipus kompleksinden kaynaklanmış denilmekte. bu teori, bir çocuğu ele alıyor ve o çocuğun karşı cinsten bir ebeveynle güçlü bir bağ kurduğunu ve aynı cinsiyetten ebeveynlerine karşı güçlü rekabet duygularıyla büyüdüğünü söylüyor. freud bu davranışı erkekler ve anneleriyle özdeşleştiriyor.

daddy issues'in günlük kullanımıysa saldırı ifadesi yerine geçerek kadınları hedefler şekildedir. şaşırtıcı olansa erkeklerin 'baba sorunlarının' kadınlara oranla daha fazla olması.
"baba sorunları" terimi, cinsiyet ayrımı olmaksızın bireylerin duygusal ihtiyaçlarını veya karmaşık çocukluk ilişkilerini anlatmak için kullanılıyor.

erkek çocuklara etkisi şu şekilde; babaya duyulan öfke, diğer erkeklerle yoğun rekabet halinde olma duygusu doğuruyor. bunun yanında babalar, eşlerine şiddet uygulayarak veya kötü davranarak erkek çocuklarında ilişki sorunlarına yol açıyor. eğer babaları annelerine kötü davranıyorsa, erkek çocuklar istemsizce şöyle düşünüyor: 'erkek olmak böyle bir şey. kadınlara bu şekilde davranman normal.'

çocuk büyüdüğünde annesinin o yıllarda yaşadıklarına ve ona yardım edemeyişine üzülse de, kendisini kadınlara karşı babasının tersi olma yolunda eğittiğine inandırsa da insan gördüğünü tekrarlamaya meyillidir.  

bunun yanında baba, fiziksel veya duygusal olarak olmadığı için aileyle veya kadınlarla sağlıklı bir ilişkinin neye benzediğini öğretecek bir erkek olmadan büyüyen erkek çocuk, duygularını kendi kendine düzenlemede zorluk çekebilir ve yetişkinlikte özgüveni düşük bir birey olma ihtimali yüksektir.

kız çocukları için; babalarının annelerine nasıl davrandığı erkek çocukları kadar önemli; bu ilişki, istemsizce de olsa, erkekler ilişkilerde bağırıp öfke saçabilir, fiziksel veya psikolojik şiddet uygulayabilir, bu normaldir düşüncesiyle büyüyen kız çocuklarının evlendiğinde veya ilişki içerisinde nelere, ne şekilde tahammül edeceğini, neye, nasıl tepki vereceğini etkiler. annem ihmal edilmeye, hakarete, şiddete ve istismara katlandığı için bir kadının yapması gereken budur diyerek kodlanır. babam yaptı ve bu davranışlar erkek olmanın getirisi bu yüzden buna katlanacağım der çünkü bunun bir norm olduğunu zanneder.

kadınların başına bir şey geldiğinde erkek seçimleri de sorgulanır. su testisi su yolunda kırılır düşüncesi topluma hakim. peki kadınları buna iten sebeplerden biri, babaları olabilir mi?
istismarcı bir babayla büyümek, gelecekteki ilişkilerde bir istismar modeli yaratabilir.

kötü niyetli ve istismarcı insanlarla ilişki kurmanızın nedenlerinden biri, kendini iyileştirmediği sürece insan tanıdık gelen şeye geri döner çünkü en kötüsü o olsa bile kendini yalnızca onun yanında güvende hisseder.

çocukken yaşadığımız öfke ve incinmeye yol açan terk edilmişlik hissini yetişkinliğimizde de ilişkilerimize taşıyoruz. ilişki yaşadığımız insanı da istemsizce özenle seçiyoruz. "sürekli aynı karakterde insanları buluyorum, neden iyisi beni bulmaz" yakınmaları da çoğunlukla buradan geliyor. bu sorunla baş etmeyi öğrenememiş insanlar, ebeveynine benzer bir eş seçiyor. freud buna repetition compulsion yani "tekrarlama zorunluluğu" diyor. çocukluğumuzda ne gördüysek onu kopyalıyoruz.

egomuz çocukken bize sevgisini göstermemiş olan insanın bir kopyasını hayatımıza alıp, bizi sevgiye boğduğunu görmemizi istiyor. karakteri aynı ama burayı unutuyoruz.

kişilik gelişiminin oluşması aşamasında (genelde 7 yaşına kadarki süreç olduğu söylenir)

kız çocuk için

- baba ilgisini aşırı boyutlarda yaşamak, maddi değere sahip hediyelerle şımartılmak (babaları bu kızlara genelde kız arkadaşları/eşleri gibi davranır)
- babadan gereken ilgiyi alamamak
- babanın terk etmiş olması

erkek çocuk için

- babanın ilgisiz, katı olması
- oğluyla kaliteli zaman geçirmemesi, babanın duygularını göstermemesi
- çocuğun onaylanma, sarılma, sevilme ihtiyacının karşılanmaması

bağların aşırı yakın ya da çok uzak olması durumunda ortaya çıkıyor. çocuk, kendi cinsindeki ebeveyniyle rekabete giriyor.

baba figürünün pasif olduğu; psikolojik ya da fiziksel olarak var olmadığı bir ailede, araştırmalar hem kız hem de erkek çocukların ilerleyen yaşlarında, rastgele cinsellik tecrübeleri yaşamaya eğilimli olduklarını ortaya koyuyor. 

özgüven, özsevgi eksikliğine sahip olan çocuklar, babaları yerine koyacakları kendilerinden yaşça büyük erkeklere ihtiyaç duyuyorlar. kızlar kendilerinden yaşça büyük erkeklere ilgi duyarken, erkekler de abi, amca dedikleri kendilerinden yaşça büyük insanların boyunduruğu altına girmeye (cemaatlere, siyasi oluşumlara katılmaya vb), babalarının yerine koyabilecekleri kişiler aramaya eğilim gösteriyorlar. (rastgele cinsel ilişkiler yaşamak kadınlarda; özgüven eksikliği, onaylanma ihtiyacı erkeklerde daha sık görülüyor.)

kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük, baba figürünü gerçekleyecek erkeklere ilgi duymaya başlıyor ve maddiyatı sevgi göstermenin yolu olarak görüyorlar. ''bana pahalı hediyeler alıyorsa, bana para veriyorsa beni seviyor'' düşüncesine sahip oluyorlar. kendileri için para harcanmasını, ihtiyaç duydukları ilgiyi görmek olarak algılıyorlar. (para harcamak=sevgiyi göstermek) korunma, onaylanma, kabul edilme, desteklenme, beğenilme ihtiyaçlarını kendilerinden yaşça büyük erkeklerde karşılamak istiyorlar.

daddy issues'a sahip erkek çocuklar ise, güven, şımartılmak, kendilerini değerli hissetmek istiyorlar. bu çocukların anneleri de genellikle, çocuklarının sınır koymasına izin vermeyen, kontrolcü, özgüvensiz, depresif, çocuklarına koşullu sevgi sunan, bencil anneler oluyor.

küçük çocuklar ebeveynlerine karşı savunmasızdır, anne-babalarına güvenirler, sınır koyamazlar; bu çocuklar yaşça büyük erkeklerin (amca, dayı, komşu, öğretmen vb) tacizine karşı savunmasız da kalabilirler. çocuklar yaşadıkları taciz sonrasında yetişkinleri suçlayamazlar. çünkü yetişkinler tanrı gibidir, kutsaldır onların gözünde. çocuklar yetişkinlerin hata yaptığını düşünemez. beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını sağlamaları için yetişkinlere ihtiyaçları vardır. yetişkinleri suçlamak yerine kendilerini suçlarlar. yaşanan her türlü olumsuz durumu (taciz, boşanma vb) kendi suçları olarak görürler. baba figürünün yerine koydukları bu yetişkin erkekleri sevmek, onlarla oyun oynamak, ilgi görmek isterler. sınır koymayı bilmeyen, babasının sevgisini, ilgisini hissedememiş çocuk, her türlü suistimale açık durumdadır.

daddy issues'e sahip çocuklar, yetişkin olduklarında yaşadıkları ihmali, suistimali telafi etmek için kızlar, seksi kullanarak (yaşça büyük erkekleri bu şekilde elde tutmaya çalışırlar), yaşça büyük erkeklerin parasını harcayarak eksik olan baba ilgisi ihtiyacını karşılamaya çalışır. yaşça büyük erkeğin sorunlarını çözmesini beklerler, çocukluğunda eksik olan baba figürünü bu şekilde yaşatmaya çalışırlar. ''eğer beni kıskanıyorsa, beni seviyor'' diye düşünürler. isteklerine ulaşmak için tehdit ve zorlama kullanabilirler. son derece bağımlı ve yapışkandırlar.

erkekler de baba sorunlarıyla ya otoriteye baş kaldırarak, saldırganca tutumlar geliştirerek ya da etraflarındaki erkeklere itaat ederek ya da onları taklit ederek baş etmeye çalışırlar. hayat boyu özgüven eksikliği, şüphe, kontrol etme , üstün olma arzusu, kıskançlık ve güvensizlik gibi duyguları yoğun olarak hissederler. kurban psikolojisinde, konfor alanından çıkmakta zorluk yaşarlar. partnerlerinin kendilerine kötü davranmasına izin verirler.

kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=fkcf1ijudwc