Ekonomik Krize Rağmen AKP'nin Oy Oranında Neden Ciddi Bir Düşüş Görünmüyor?

Bir süredir yaşadığımız büyük ekonomik krize ve onca probleme rağmen, seçim anketlerine göre Ak Parti ve Erdoğan'ın oy oranında dramatik düşüşler gözlemlenmiyor. Anketlerde Ak Parti %35, Erdoğan ise %40'ın altına düşmüyor.
Ekonomik Krize Rağmen AKP'nin Oy Oranında Neden Ciddi Bir Düşüş Görünmüyor?

ekonomik krizler, siyasi skandallar, sınıf çatışmaları ve etnik kırılmalar; seçmenin yönelimini etkileyen başlıca unsurlar. ancak mevzubahis ülkemiz olduğunda oy verecek bireylerin kararında kayda değer bir ağırlığı olan, duygusal tabanlı bir faktörün daha devreye girdiğini görmekteyiz, yani aidiyet duygusu.

her toplumun kendi değerleriyle paralellik gösterecek şekilde sahip olduğu bir hikayesi vardır ve kimi topluluklar yapıları itibariyle "hikayelerini" benimseye ve yüceltmeye daha yatkın olurlar. ülkemizin de bu gruba müdahil olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz.

mevcut iktidar da, cumhuriyet tarihimizde sıklıkla örneklerini görebileceğimiz gibi (demokat parti, anavatan partisi) yukarıda bahsini geçirdiğimiz ahvali analiz ve etüt etmiş; bu doğrultuda ana fikri, beyaz türkler olarak tabir edebileceğimiz sınıf tarafından hakir görülmüş ve zulme uğramış maneviyatı güçlü anadolu insanının küllerinden doğuşu, hakkını geri alışı olan bir hikayeyi topluma sunmuş ve bu hikaye hitap ettiği kitle tarafından yüceltilmiş ve benimsenmiştir. binaenaleyh mevcut iktidar ve "seçmeni" arasında duygusal bir bağ yani aidiyet duygusu hasıl olmuştur.

bu hikayenin sınıfsal maddi temellerini oluşturan dinamikleri tek bir cümle ile özetleyebiliriz: "iyi günde, kötü günde."

bu bağlamda söz konusu kitle yani mevcut iktidarın seçmenlerinin ekserisi, bir ahlaki yüceltmenin parçası olarak, gerekirse kuru ekmek yerim diyerek "erdemli bir davranış" sergilediğine ikna olmuş durumda.

ülkemizin içinden geçtiği ekonomik cendere ve sosyal krizler doğrultusunda ortayan çıkan ahvali rasyonalizm ve diyalektik düşünce üzerinden değerlendiren insanlar ise iktidarın "zamanında anlattığı masalın" artık maddi temellerini yitirdiğini düşünüyor ve iktidara oy veren seçmen kitlesinin bu gerçek ile yüzleşmesini istiyor.

tabii ki yaşanan toplumsal sarsıntılar, iktidarın hikayesinin yıpranmasına ve gözle görülür bir oy kaybı yaşamasına neden oldu ancak yukarıda da bahsettiğimiz nedenlerden mütevellit yani özetle "aidiyet" duygusundan dolayı iktidarın, seçmen kitlesinin kemik oylarıyla, yani tabanıyla radikal bir kopma yaşadığını söyleyemiyoruz.