Kült Film Otomatik Portakal'ı Anlamayı Kolaylaştıran Bir Alt Metin Sıralaması

Stanley Kubrick'in klasik haline gelen filmi Otomatik Portakal hakkında ufukları açan bir çalışma yapmış Sözlük yazarı "sundance kid".
Kült Film Otomatik Portakal'ı Anlamayı Kolaylaştıran Bir Alt Metin Sıralaması


1.
stilize bir gelecek tablosu içinde bireyin temel iki dürtüsü olan şiddet ve cinsel arzunun “sözde estetik” patlamalarla ortaya çıkışı. yani hayvansal ihtiyaç ve tepkilerin modernize edilişi (filmin hemen başında alex ve çetesinin sükûnet ve gururla gerçekleştirdiği şiddet gösterileri).

2. bu modernizasyon ile birlikte eskiye, sözde ilkelliğe karşı duyulan tiksinti (alex ve çetesinin köprü altında ihtiyara saldırması).

3. birlik olmanın, toplumun beklentilerine göre yaşamamanın, kendine ait bir sürüyle olmanın verdiği güç ve özgüven (alex ve çetesinin araba sürerken ki coşkusu).

4. diğer sürülerle girişilen toprak mücadelesi (billy boy ve ekibine karşı alex ve çetesini girdiği kavga).

5. zaferin barış değil, yeni zaferlere duyulan bir açlık ve doyumsuzluk getirmesi (billy boy ve ekibine karşı kazanılan zafer sonrası yazarın evine yapılan şiddet dolu baskın).


6. erkek cinsel organının toplum için tehdit olduğu vurgusu (sporcu kadının alex tarafından penis şeklindeki heykel ile infazı).

7. sürü içi iktidar savaşı. liderin becerililerin sorgulanması (georgie’nin lider olma çabaları).

8. alex’in sürü içi liderliğini korumak için şiddete başvurması (çetesini denize dökmesi). 

9. toplumsal otoritenin yanında sürü içi otoritenin de en büyük silahının birey üzerinde oluşturduğu korku olması (çetenin alex’e karşı duyduğu büyük korku).

10. liderin önce arkasından, sonra yüzüne karşı gösterilen isyan (alex’in suratında patlayan süt şişesi).


11. sürünün lidere ihaneti sonucu, liderinin sürgünü. (alex'e kurulan komplo).

12. daha büyük bir otoritenin, “totaliter rejimin” devreye girmesi (alex'in hapishaneye girişi).

13. rejimin devrik lideri tutsak etmesi (alex’in hapishaneye girişi). rejimin bireye verdiği; “ruhunun ve bedeninin her zerresi benim” mesajı (gardiyanın alex’e yaptığı anal muayene).

14. bireyin temel dürtülerini bastıramaması, sadece gizlemesi (alex’in süregelen şiddet odaklı fantezilerine karşın uysallaşmış bir rol içine girmesi).

15. totaliter rejimin birey ve toplumu uyuşturma çabaları. 


16. dinin bu dizginleme faaliyetlerindeki en temel araç olması. buna rağmen ironik bir şekilde kutsal kitapların içerdiği yoğun cinsellik ve şiddetin alex’in fantezileri ile birleşmesi. (alex'in incil okurken düşünceleri).

17. rejimin iyileşme dediği şeyin aslında sadece uyum sağlama olması. özgür iradeyi devre dışı bırakıp bireyi mutlak bir uyuşmuşluğa terk etmesi (alex, uygulan tedavi sonunda artık istese bile şiddet uygulayamaz olmuştu).

18. toplumu oluşturan bütün parçaların da bu uyuşmuşluğa göz yumması (alex’in ailesinin oğullarına karşı duyduğu korku ve tepkisizlik).

19. bireyin rejim karşısında acizleşmesi ve düşüşü (alex’in sahnedeki adamın ayakkabılarını yalaması).

20. ölümün bir çıkış olmaması (alex’in başarısız intiharı).


21. bu acizleşmenin bireyi kıpırdayamaz hale getirmesi (alex’in bir bebek gibi başkaları tarafından yatalak olduğu yatakta beslenmesi).

22. rejimin istediğinde gösterdiği sıcak yüz (başkan’ın alex’i beslerken takındığı babacan tavır). elbette bu besleme sürecinde rejimin bireye verdiği; “karnını ben doyuruyorum” mesajı.

23. bireyin güç karşısında direnmekten vazgeçmesi (temelde toplumların ani direniş patlamaları kazanılmayan bir zaferin ardından bireylerin teslimiyeti ile biter. yani birey kazanamayacağı zaferin peşinde koşmaktan vazgeçer ve mevcut durumu kabul edip bu duruma adapte olmaya çalışır. aslında hayatta kalma dürtüsünün temel uzantılarından biridir bu. savaşarak yok olmaktansa uyum göstererek yaşamayı tercih eder toplumun çok büyük kısmı).

24. rejimin kazanması (alex’in başkan’ın elini sıkması).

25. mutlak teslimiyet (alex'in kameralara gülümseyerek verdiği poz).

ABD'de, Siber Zorbalık İçin İlk Eyalet Yasasının Oluşturulmasına Sebep Veren Ölüm: Megan Meier