Kuşlarla Birlikte Dinozorların Günümüzdeki En Yakın İki Akrabasından Biri: Timsah

Timsahların dinozorlarla akrabalığına dair ufuk açıcı bir yazı.
Kuşlarla Birlikte Dinozorların Günümüzdeki En Yakın İki Akrabasından Biri: Timsah

kuşlar haricinde büyük büyük dedelerine yani dinazorlara görsel olarak en yakın akraba olan timsahlar, günümüzün canlı fosilleridir. işte bundan dolayı bir bilim insanı ekibi, pseudosuchia adı verilen soyu tükenmiş akrabaları da dahil olmak üzere timsah aile ağacının haritasını çıkarmış.

bu haritaya göre timsahlar, kuşlar, dinozorlar ve pterosaurlarla aynı evrimsel mirasın halkasıdır. buna rağmen günümüzde yalnızca 24 timsah türüne karşılık 11.000 gibi yaşayan kuş türü bulunmaktadır.


timsahlar, arkozorlar veya yönetici sürüngenler olarak adlandırılan, çoğunlukla soyu tükenmiş bir soyun yaşayan tek üyeleridir. bundan dolayı kuşlar ve timsahlar bu soy çakışmasından dolayı yakın bir akrabalık içerirler. işte bu akrabalık yaklaşık 251 milyon ila 200 milyon yıl öncesine, yani erken triyas'a kadar uzanır.

pseudosuchia adı verilen bir grup yaklaşık 201,4 milyon yıl önce triyas-jura yok oluşu sırasında veya öncesinde tükenmiş ve bununla birlikte, timsahlar olarak adlandırılan bir gruba evrimleşerek diğer kuzenlerinden ayrılmışlardır.

Pseudosuchia

birçok canlının ortaya çıkmasında ki gibi timsahlarda bu ayrışmalar ve evrimin tetiklenmesiyle bu güne kadar geldi. bu zamana ulaşmak çetrefilli bir yoldan geçmekteydi; gök taşları gibi yok oluşlar, iklim değişikliği ve diğer türlerle oluşturduğu rekabet sonucu günümüz timsahlarının ve soyu tükenmiş akrabalarının çeşitliliğini şekillendirdiği hayatı bize göstermiş oldu.

bunu gören bilim insanları bu gün bile bir milyon bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, türlerin neden yok olduğunun ardındaki temel faktörleri anlamada kullanmaktadır.

onun için yaşayan fosil olan timsahlar ve onların soyu tükenmiş akrabaları geçmişe ayna tutmamızda ve bizi devamlı şaşırtma devam ediyorlar.

kaynak: 1 / 2