SüngerBob, Yengeç Burger'deki İşinden Aylık Ne Kadar Para Kazanıyor?

SüngerBob'un maaşını öğrenmek üzeresiniz.
SüngerBob, Yengeç Burger'deki İşinden Aylık Ne Kadar Para Kazanıyor?

23 sene boyunca, işletmeciliğini bay yengeç'in üstlendiği, yengeç restoranda çalışma hayatını sürdüren, margaret karepantolon'dan olma, harold karepantolon'dan bitme, memleketi bikini bottom kasabası olan, süngerbob karepantolon'un detaylı maaş bordrosu...

bildiğiniz üzere, bikini bottom kasabası amerika sularında yer alıyor, pasifik açıklarında bir yerde. daha önceki hesaplamalarımda da, süngerbob'un minimum maaşla çalışan bir işçi olduğunu söylemiştim. hatta, bir bölümde süngerbob, yengeç restoran'da çalışabilmek için bay yengeç'e para ödüyordu. ama, biz bu maaş bordrosunu hesaplayabilmek için aylık net bir geliri olduğunu düşüneceğiz.

halihazırda, amerika'da saatlik asgari ücret tutarı: 7.25 dolar. amerika'da ortalama bir işçinin çalışma saati, 42 saat. ancak, biz bay yengeç'in restoranı geç saatlere kadar açık tuttuğunu bildiğimiz için bunu düz 50 olarak kabul edeceğiz.


bu durumda

50x7.25=362.5 bu süngerbob'un haftalık kazandığı ücret.

aylık

50x4=200 saat

200x7.25=1.450 dolar.

bu da süngerbob'un aylık aldığı ücret.

şimdi gelelim hesaplamaya

sırasıyla:

sgk işçi primi: %14

işsizlik sigortası işçi payı: %1

gelir vergisi matrahı: brüt ücret – (ssk işçi primi + işsizlik sigortası işçi payı)

gelir vergisi: gelir vergisi matrahı x %15

kesintiler toplamı: sgk işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + gelir vergisi + damga vergisi

damga vergisi: binde 7,59

net ücret: brüt ücret – kesintiler toplamı

maaşı, tl'ye çevirmeyeceğim. süngerbob'un maaşı 1.450 dolardı.

sgk işçi payı: 1.450x%14= 203

işsizlik sigortası işçi payı: 1.450 x %1 = 14.5

gelir vergisi matrahı: 1.450 – (203 + 14.5) = 1.232

gelir vergisi: 1.232 x %15 = 184.8

damga vergisi: 1.450x binde 7.59 = 11.55

kesintiler toplamı: 203 + 14.5+ 184.8 + 11.55 = 413.85

net ücret: 1.450– 413.85 = 1.036 dolar.

bu, bay yengeç'in süngerbob için işçi maliyetidir, bir de işveren üzerinden yapılan kesintileri inceleyelim

sgk işveren payı: 1.450 x %20,50 = 297.25

işsizlik sigortası işveren payı: 1.450x %2 = 29

işverenin toplam maliyeti: 1.450 + 297.25 + 29 = 1.776 dolar.

arz ederim.