Tarot Destesi Neyin Nesidir? Kaç Karttan Oluşur?

Tarot denilen şeyin ne olduğunu giriş seviyesi için özetleyen bir yazı.
Tarot Destesi Neyin Nesidir? Kaç Karttan Oluşur?

tarot destesi, bugünkü haliyle 22 adet büyük arkana (veya majör arkana) ve 56 adet küçük arkana (veya minör arkana) olmak üzere toplam 78 karttan oluşur.

dolayısıyla tarot destesi, büyük ve küçük arkana adındaki iki farklı destenin karışımından oluşmaktadır. tarot kartlarının anlamları, dağıtıldıkları sırada ters veya düz gelmelerine göre, belli bir açılımdaki yerlerine göre değişebilmektedir.

tarot sözcüğü ilk olarak 1500 civarlarında italyancada "tarocchi", fransızcada "taraux" şeklinde görülmüştür. bunun arapça "tarh" (çıkarma, koyma, bırakma) sözcüğüne dayandığı düşünülmektedir.

büyük arkana destesi kartlarının her birinin standart bir numarası vardır ve geleneksel olarak roma rakamları ile gösterilirler. rakamlar 1’den değil, sıfırdan sayılmaya başlanır. sıfır (0) numaralı kart mecnun kartıdır. dolayısıyla büyük arkana kart serisinin matematik ve rakam yazımında sıfır kavramının avrupa’da yayılması sonrası günümüzdeki şeklini almış olduğu bellidir. sıfır, yani arap rakamı kullanılmasına rağmen diğer rakamların roma rakamı olmasının sebebinin, özellikle venedikliler'in arap rakamlarının üzerinde çok kolayca tahrifat yapılabileceğini keşfetmeleri ile epey uzun bir süre muhasebe işlemlerini roma rakamları ile yapmaya devam etmeleri olabilir. zaten büyük arkana kartları 14. yüzyılda italya'da trionfi oyunu (kozlu oyun) adıyla ortaya çıkmıştır.

büyük arkana destesinin kartları, çeviriye veya tarza göre isimleri biraz değişmekle birlikte şöyledir

0. mecnun (joker, bazen deli de denir)
i. büyücü
ii. azize
ıii. imparatoriçe
iv. imparator
v. aziz
vi. aşıklar
vii. araba
viii. adalet
ix. ermiş
x. kader çarkı
xi. güç
xii. asılan adam
xiii. ölüm
xiv. denge
xv. şeytan
xvi. kule
xvii. yıldız
xviii. ay
xix. güneş
xx. mahkeme
xxi. dünya

küçük arkana ise kendi içinde 16 saray kartı, 40 takım ve 4 seri kartından oluşur. bu dört seri kılıçlar, kupalar, asalar ve tılsımlardır. her seri 1-10 arası numaralanan kartlara sahipken (takım kartları), vale (veya prens), şövalye, kraliçe ve kral kartlarıyla tamamlanır (saraylı kartlar). küçük arkana destesinin kökeni olarak orta asya ve uzak doğu gösterilir. küçük arkana destesinin saraylı kartları arasından şövalyeleri çıkartırsanız, tam bir iskambil destesi elde edersiniz. (bkz: tarot kartlarıyla iskambil oynamak)

küçük arkana destesini oluşturan 4 seri ve çok genel anlamları aşağıdaki gibidir

kılıç takımı genel olarak kişinin kendini tanıması, sınırları belirlemesi veya bu sınırları aşması hakkında yorumlar içeren kartlardır.


değnek takımı (asalar da denir), ilk yaratıcı enerji ve bir oluşumu başlatan ilk hareketin ve ekilen ilk tohumların temsilcisi olan kartlardır.


tılsımlar (bazen para takımı da denir), belli bir yatırımı, bu yatırımın sonucunu veya yatırım fırsatlarını belirten kartlardır. bu yatırım gerçekten meslekle bağlantılı, belki de para olabileceği gibi zaman ve duygu yatırımı da olabilir. bu yüzden tılsımlar serisini “paralar” olarak adlandırmak yanlıştır.


kupa takımı, yine sezgileri ve duyguları sembolize etmek durumunda tılsımlar ile benzerlik taşırlar, ancak burada bilinçli bir sevgiden değil, tamamen bilinçsiz hatta bilinçaltı sevgilerden bahsediyoruz. ahenk varlığı ve yokluğunu belirten kartlardır.