Yabancı Dil Konuşurken Daha mı Objektif Oluyoruz?

Enteresan bir iddia ama gerçeklik payı varmış. Buyrun.
Yabancı Dil Konuşurken Daha mı Objektif Oluyoruz?

literatürde yer alan, “the foreign-language effect: thinking in a foreign tongue reduces decision biases” (yabancı dil etkisi: yabancı bir dilde düşünmek karar önyargılarını azaltıyor) isimli makale yabancı dil konuşarak alınan kararlarla ilgili önemli gerçekler ortaya koydu. yapılan araştırma, insanların yabancı bir dilde karar verirken anadilinde olduğundan daha farklı davranıp davranmadıklarını tespit etmeyi amaçlıyor.

bulgulara geçmeden önce araştırmanın metodolojisine bir göz atalım. araştırma, farklı deney gruplarındaki, anadillerine ek olarak yabancı dil de konuşabilen bireylerden oluşan katılımcılar üzerinden gerçekleştirilmiştir. her bir deneyde, katılımcılardan rastgele şekilde anadillerinde veya yabancı dillerinde bazı görevleri tamamlamaları istenmiştir. araştırma kapsamında çerçeveleme etkisi (katılımcıların kazanç ve kayıp çerçeveleri karşısındaki risk tercihleri), kayıptan kaçınma, anadil ve yabancı dil gibi değişkenler ele alınmıştır. bulgular neyi gösteriyor? yabancı dil konuşularak alınan kararlar daha rasyonel oluyor!

araştırma kapsamında farklı yabancı dilleri konuşan kişilere yapılan 3 farklı deney sonucunda önemli bulgulara ulaşılıyor. ulaşılan sonuçlarsa yabancı dilin kullanımıyla birlikte duygusal tepkilerin azaldığını ve bu durumun daha analitik bir düşünme sürecini teşvik ettiğini gösteriyor. açıklamak gerekirse, yabancı dil kişilerin duygusal bağlarının daha zayıf olduğu bir dil olduğu için, karar verme sürecinde daha az duygusal ve daha fazla analitik düşünülmesine sebep oluyor.

bunun sebebininse yabancı dilde düşünmenin, anadilde düşünmeye göre daha fazla zihinsel efor gerektirmesi olarak belirtiliyor. özetle, yabancı dil konuşurken gereken zihinsel çabanın kişilerin aldığı kararlarda daha rasyonel ve objektif olmasıyla sonuçlanıyor.

son olarak, her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da kendi örneklemi kapsamında genelleştirilebileceğini ve bazı kısıtları olabilir.

kaynak: assosiation of psyhchologial science